ศาลจังหวัดลพบุรี
Lopburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดลพบุรี

ประกาศศาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลพบุรีและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 60 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ