ศาลจังหวัดลพบุรี
Lopburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดลพบุรี

ประกาศศาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนห้องน้ำประชาชน ห้องน้ำผู้พิพากษาศาลจังหวัดลพบุรี ห้องทำงานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหัวดลพบุรี และห้องประชุมศาลจังหวัดลพบุรี

image เอกสารแนบ