ศาลจังหวัดลพบุรี
Lopburi Provincial Court

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา