ศาลจังหวัดลพบุรี
Lopburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดลพบุรี

ศาลจังหวัดลพบุรี ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภค และคดีร้องขอจัดการมรดก ผ่านระบบประชุมทางจอภาพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ