ศาลจังหวัดลพบุรี
Lopburi Provincial Court
ส่วนเจ้าพนักงานคดี