ศาลจังหวัดลพบุรี
Lopburi Provincial Court

image

ศาลจังหวัดลพบุรี

ติดต่อเรา
image

image รูปภาพ
image

 ที่ตั้ง
ศาลจังหวัดลพบุรี ถ.วิชาเยนทร์
ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี
จ.ลพบุรี 15000โทรศัพท์
โทรศัพท์ 0-3641-1061 
               , 0-3641-3041
โทรสาร  0-3642-3018อีเมล์
lbrc@coj.go.th

 Social