ศาลจังหวัดลพบุรี
Lopburi Provincial Court
ส่วนบริหารจัดการคดี