ศาลจังหวัดลพบุรี
Lopburi Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ศาลจังหวัดลพบุรี จัดการประชุมคณะทำงานคณะกรรมการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบงาน เพื่อรับทราบรายงานปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ศาลจังหวัดลพบุรี ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล ศาลจังหวัดลพบุรี มอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุก่อนกำหนด ศาลจังหวัดลพบุรี ร่วมงานพิธีพระราชทานรถไฟฟ้าถวายแด่พระครูสิทธิคุณากร เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิทธาราม
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน