ศาลจังหวัดลพบุรี
Lopburi Provincial Court
News
ศาลจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในภาค ๑ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาในการสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ ศาลจังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดลพบุรี ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภค และคดีร้องขอจัดการมรดก ผ่านระบบประชุมทางจอภาพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ศาลจังหวัดลพบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ ๒ ศาลจังหวัดลพบุรี ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสวัสดิการของศาล ให้กับเจ้าหน้าที่ศาลในโอกาสภรรยาคลอดบุตร
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน