ศาลจังหวัดลพบุรี
Lopburi Provincial Court
ผู้อำนวยการฯ