ศาลจังหวัดลพบุรี
Lopburi Provincial Court

ส่วนช่วยพิจารณาคดี