ศาลจังหวัดลพบุรี
Lopburi Provincial Court

ผู้ประนีประนอมศาล