ศาลจังหวัดลพบุรี
Lopburi Provincial Court

ส่วนคลัง