ศาลจังหวัดลพบุรี
Lopburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดลพบุรี

ประกาศศาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีนายประกัน ตำแหน่ง นิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม พนักงานขับรถยนต์ ในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลพบุรี

image เอกสารแนบ