ศาลจังหวัดลพบุรี
Lopburi Provincial Court
ไม่พบข้อมูล