ศาลจังหวัดลพบุรี
Lopburi Provincial Court

ศาลจังหวัดลพบุรี